Vytváříme nejmodernější software pro arboristy.

Produkty, které vyvíjíme, slouží ke zvýšení nákladové efektivity sběru dat o stavu mimolesní zeleně, jejich prohloubení a k následné interpretaci. Každý z našich produktů, jejichž spektrum rozšiřujeme společně s narůstající specializací, v sobě snoubí cutting edge technologie s aktuálními poznatky arboristiky. Díky tomu rostou naše nástroje společně se stromy, které zkoumají.

Produkty
Arbo Technologies na facebookuArbo Technologies na facebookuArbo Technologies na InstagramuArbo Technologies na InstagramuArbo Technologies na LinkedinuArbo Technologies na Linkedinu

K odhalení a detailní deskripci stavu stromu nám slouží dlouholeté know-how z oblasti arboristiky v úzkém sepětí s moderními technologiemi.

Adbian

Analýzu dat zajišťuje software Adbian. Kusá, izolovaná a na první pohled nicneříkající data přetváří ve 3D modely, které posléze využívá k testování stability konkrétního stromu. Díky široké škále metrik a následných testů poskytuje odborníkům z řad arboristů cenné informace o stabilitě stromu a jeho geometrii, včetně podrobné zátěžové analýzy a analýzy materiálových vlastností a vnitřních defektů.

Adbian

TreeScanner

Mobilní aplikace TreeScanner umožňuje sběr nových a pokročilých dat o stromech, a to například prostřednictvím scanu kmene nebo analýzou fotografií. Zároveň slouží jako nástroj ke sběru dat pro zpracování softwarem Adbian.

TreeWatch

Jedná se o kompaktní zařízení pro získávání kvantitativních dat o stromech. Toto zařízení lze připevnit k vozidlu, a tím radikálně zvýšit efektivitu sběru dat v okolí komunikací (převážně silnic a železnic).

Chci TreeWatch